At klikke

HVAD ER KLIKKERTRÆNING?


Jeg har haft en kursist der købte en klikker i en dyrehandel og fik at vide at et klik betød "dygtig" og to klik betød "sit"; hunden ville automatisk kende disse signaler. Min kursist var noget skuffet over resultatet!

Der er ikke noget hokus-pokus ved klikkertræning; det er en indlæringsmetode der er meget grundigt beskrevet og afprøvet igennem de sidste 60 år.

Klikkere findes efterhånden i mange udgaver, men kan være en lille plastikboks med en metalplade i, som kan give et tydeligt klik når man trykker på den. Vi lærer hunden at klikket er et signal der betyder: "det var rigtigt, der er en belønning på vej".

Når man klikkertræner, belønner man ønsket adfærd og ignorerer uønsket adfærd. Man deler opgaven op i små bidder så hunden har nemt ved at få succes. Man giver mange små belønninger og hunden lærer hurtigt at løse opgaver.

Man kan sagtens klikkertræne uden klikker og man kan desværre også bruge en klikker uden at det har noget med klikkertræning at gøre.

Når man skal lære en hund nye færdigheder er der to store problemer: 1) hvordan får jeg hunden forklaret nøjagtig hvad jeg vil have, og 2) hvordan får jeg den til at gøre det hver gang jeg vil have det? Ved hjælp af klikkertræning kan man løse de to problemer.

En del mennesker tror at træning med belønning betyder at man ikke sætter grænser for hunden. Det er ikke korrekt, naturligvis skal hunden lære at opføre sig pænt, vi lærer den det bare med ros og belønning i stedet for ubehag.

Hvad vil det sige at træne?

At træne vil sige at man har skabt en situation hvor man har en høj grad af kontrol (over situationen) og hvor hunden har store chancer for at få succes med opgaven. Det er altså ikke træning når hunden har fået færten af en hare og ejeren står og brøler på den.

HVEM KAN KLIKKERTRÆNE

Alle der har lyst, kan lære at klikkertræne.

Min erfaring er at man har brug for hjælp i starten. Jeg prøvede selv at læse mig til det, men jeg fik først fat i grundprincipperne da jeg kom på kursus. Det er vigtigt at man forstår teorien, men klikkertræning er lidt ligesom at cykle - selvom man får det forklaret meget grundigt må man op på cyklen for at lære det.

Man behøver ikke at vide en masse om hunde for at starte med at klikkertræne, men man får brug for en del viden hvis man vil have gode resultater. Hvis man vil være rigtig dygtig, skal man lære sin hund godt at kende.

Børn fanger typisk ideen i en fart og får et endnu bedre forhold til deres hund.

HVILKE HUNDE KAN KLIKKERTRÆNES

Unge individer, både dyr og mennesker, har en stor kapacitet for indlæring og det gælder også hundehvalpe; men det er faktisk aldrig for sent. Min egen gamle hund var fire år før jeg begyndte og hun var helt vild med det. En hund er naturligvis påvirket af de erfaringer den har gjort sig tidligere i livet, men klikkertræning er så godt et tilbud at de færreste hunde kan sige nej.

Klikkertræning er en meget blid form for indlæring så man kan roligt starte med hvalpe.

HVAD KAN HUNDEN LÆRE VED HJÆLP AF KLIKKERTRÆNING

Hvadsomhelst der er fysisk muligt for hunden - men:

klikkertræning er en indlæringsmetode - ikke en trylleformular der kan fjerne problemadfærd der har udviklet sig gennem måneder eller år. Man kan bruge klikkeren til at indlære nye gode adfærdsmønstre, men det tager tid, konsekvens og planlægning. Jeg har haft kursister der har haft fuldstændig urealistiske forventninger til hvad de kunne lære på et par timer og de er naturligvis blevet skuffede.

Hvis man starter med at indlære simple øvelser, gerne tricks, oplever man hvor hurtigt det går og hvor sjovt det er!

I "gamle dage" delte man ofte hunde op i trænbare og ikke-trænbare racer. I dag er vi næsten faldet over i den anden grøft: alle hunde kan lære alt! Jeg mener at sandheden ligger et sted midt imellem; der er en grund til at man ikke tager en border collie med på vildsvinejagt eller ikke sætter en retriever til at vogte får. Igennem mange generationer har mennesker avlet på helt specielle egenskaber ved hunde. Vi kan ikke ignorere denne genetiske bagage, men vi kan ofte bruge den til vores fordel.

Jeg bliver jævnligt kontaktet af hundeejere der vil på et klikkerkursus og ikke kan finde det, men det er fordi vi klikker på alle hold. Ind imellem laver jeg korte klikker-intro hold.